Hrebeň ozubený na sústruhy SV18R, SV18RA a SV18RD dĺžky 1250 mm – 2 kusy.

Predávané v pároch.